Organisationen Danske Museer er museernes fælles stemme over for bl.a. politikerne. ODM er interesseorganisation for 173 af landets museer og konserveringscentre. 96 af Danmarks 98 statsanerkendte museer er medlem af ODM, som har eksisteret siden 2005. ODM's medlemmer dækker tre sektioner: kunstmuseer, kulturhistoriske museer og naturhistoriske museer. Herudover er en række museumslignende eller tilknyttede institutioner medlemmer.

                      I de senere år har de danske museer generelt meldt om rekordbesøg igen og igen. I de sidste 15 år er antallet af museumsbesøg steget med langt over 50 procent, og sidste år gik danskerne på museum i alt ca. 16 mio. gange. Det er flere, end der går i biografen.

                      På trods af forskellighed er der mange fælles interesser. Holdningen er, at man står stærkere sammen i ODM end hver for sig. Medlemmerne ønsker, at ODM skal skabe en klar museumspolitisk profil, og styrke museernes mulighed for at opfylde deres rolle i samfundet optimalt. ODM arbejder derfor bl.a. for at videreudvikle museerne som aktive institutioner i samfundet, og for at påvirke den politiske debat.

                      Museerne har stærke sociale værdier, en vigtig rolle som værdifulde læringssteder, og et stort bidrag til samfundsøkonomien. En af opgaverne for ODM er at sørge for, at omverdenen er klar over det.

                      I disse år markerer ODM sig ikke mindst ved at fastslå over for politikerne og offentligheden, at statens engagement i landets museer skal sikres og fastholdes, så alle danskere og gæster i landet fortsat får lige adgang til gode kulturtilbud i hele Danmark. Organisationen slår på, at museer er vækst og god samfundsøkonomi - bl.a. på grund af kulturturisme.