LandboUngdom er mødested for unge på landet og unge med interesse for livet på landet. LandboUngdom arbejder for at skabe aktivitet for de unge på landet, så det at bo på landet bliver mere spændende.

Ungdomsorganisationen arbejder for bedre vilkår indenfor blandt andet transport, uddannelse og jobmuligheder på landet og i landdistrikterne.

At skabe aktivitet og udvikling, give unge en tro på fremtiden for den enkelte, for fællesskabet og for et liv på landet er LandboUngdoms opgave og sker gennem organisationens mere end 40 lokale foreninger, som spænder lige fra Ringkøbing til Køge og fra Skagen til Gedser og Bornholm.

LandboUngdom er organiseret i 47 lokale foreninger og en landsorganisation. Hver lokalforening arrangerer og afholder forskellige aktiviteter og arrangementer hele året. Lokalforeningerne er organiseret i regionsråd, som også afholder aktiviteter og arrangementer. Landsorganisationen afholder blandt andet foreningslederkurser og ture til udlandet.

LandboUngdom er ikke tilknyttet et bestemt parti eller politisk farve. I stedet arbejder LandboUngdom politik ud fra den holdning, at vi samarbejder der, hvor det gavner mest muligt.

 

LandboUngdoms politiske mål søges ofte nået i samarbejde med andre samarbejdspartnere. Det kan være Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug & Fødevarer, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Friluftsrådet, m.m. Hovedsagen er, at det politiske arbejde skal komme medlemmer af LandboUngdom til gode. Det kan være i relation til fx landdistriktspolitik, uddannelsespolitik, transportpolitik (offentlig transport i landdistrikterne), landbrugspolitik og skattepolitik. LandboUngdom afgiver høringssvar i de tilfælde, hvor organisationen finder det relevant.