Hedeselskabet arbejder med langsigtet udvikling, benyttelse og beskyttelse af naturen. Vi formidler denne viden mellem praktikere og eksperter, og vi uddeler midler til gode projekter.

 

Vi er en værdibaseret og attraktiv arbejdsplads, der skaber grøn innovation, udvikler og leverer løsninger primært til naturpleje, miljøforbedring og klimatilpasning. Enrico Dalgas grundlagde Hedeselskabet i 1866 og hjalp Hedebønderne med at omdanne den stride hede til frugtbar landbrugsjord. I dag er Hedeselskabet en forening med status som erhvervsdrivende fond, men fællesnævneren gennem de mere end 150 år har været grøn innovation. Vores aktiviteter er nu fordelt mellem Forretning, Forening & formidling samt Innovation & uddelinger.

 

Overskuddet fra Hedeselskabets forretningsaktiviteter udbetales ikke til ejere eller aktionærer. I stedet anvender Hedeselskabet en del af midlerne til at deltage i udviklingen af naturen og miljøet til gavn for nuværende og fremtidige generationer. Op til 25 procent af overskuddet efter skat benyttes til blandt andet langsigtet innovation og uddelinger. Fundamentet for Hedeselskabets forening er medlemmerne. Vores medlemsskare består af personer med interesse for benyttelse og beskyttelse af naturen. Formidling, videndeling og dialog med medlemmerne og andre interessenter inden for Hedeselskabets kerneområder er centrale omdrejningspunkter for foreningen. Det sker via forskellige medieplatforme og på medlemsarrangementerne.

 

Hedeselskabets datterselskaber og forretningsenheder eksisterer i markedet på konkurrencemæssige vilkår på linje med andre selskaber. Kunden er den vigtigste interessent, og vores succes tager udgangspunkt i kundens tilfredshed og loyalitet. Omdrejningspunkterne for vores forretning er natur, miljø og energi, og vi er garant for kompetente, forretningsfokuserede, serviceorienterede og kvalitetsbevidste medarbejdere.