Danmarks Fiskeriforening er sat i verden for at hjælpe danske fiskeres interesser. Hjælpen omfatter alt fra aktiv deltagelse i fiskeripolitikken til rådgivning af fiskere og markedsføring af fisk til forbrugerne.

 

Fiskeriet i Danmark indtjener mange penge til landet. I 2016 landede fiskekuttere og trawlere fisk for omkring 3,6 milliarder kroner, og langt den største del af fangsten blev solgt til udlandet. Eksporten af fisk svarer til omkring to procent af Danmarks samlede eksport.

 

Der har været fiskeri i Danmark siden de ældste tider, og redskaberne var fra begyndelsen grundlæggende de samme, som vi bruger i dag: garn, ruser og kroge (selv om hovedparten af fisk i dag bliver fisket med trawl). Men det er ikke lige så let at være fisker i Danmark i dag som det før har været, så Danmarks Fiskeriforening har en stor opgave.

 

Antallet af danske fiskefartøjer har været i konstant tilbagegang i en årrække. Antallet af fartøjsejere er næsten halveret i løbet af de seneste 20 år. Og der arbejder også klart færre fiskere på bådene end for 20 år siden – knap 4.000 i dag.

 

Fiskeriets indtjening er i høj grad påvirket af, hvor meget der må fiskes, og hvordan priserne på fisk udvikler sig. Mængden fastlægges i stort omfang i EU. Hvert år bliver det besluttet, hvor store mængder der må fanges af kvoterede arter det kommende år.

 

En fremtid som fisker appellerer til de unge, der gerne vil prøve sine kræfter af i det fri. Her er ingen 8 til 16 arbejdstider, og ens løn er i høj grad afhængig af, hvor mange fisk man fanger.