SIK er Grønlands største fagforbund med lokalafdelinger i hele Grønland.

 

Forbundet blev stiftet tilbage i 1956 af 13 lokale arbejderforeninger og den grønlandske sømandsfagforening, og fik dengang det danskklingende navn Grønlands Arbejdersammenslutning. Forud for indførelsen af hjemmestyret besluttede man i 1978 at ændre navn til Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Formålet med SIK er det samme som for andre forbund: at opnå gode løn- og ansættelsesvilkår, bedre levevilkår, gode uddannelsesmuligheder og beskæftigelsesmuligheder, samt trygge arbejdsvilkår og medbestemmelse i jobbet gennem overenskomster med arbejdsgiverne.

 

SIK har indgået overenskomster med større og mindre virksomheder samt Grønlands Erhverv, ligesom der er indgået overenskomster med de offentlige arbejdsgivere og offentligt ejede virksomheder. SIK sørger ligeledes indflydelse på lovgivningsprocessen, særligt vedrørende arbejdsmarkedet og sociale forhold og pension med det mål at skabe større tryghed og lighed i samfundet. SIK arbejder også for at resten af samfundet tilføres viden om lønmodtagernes arbejds- og levevilkår.

 

Som Grønlands største fagforbund har SIK mange visioner for samfundet. En af dem er at der skabes større økonomisk lighed i samfundet og at Grønland bliver selvstændigt, når der er økonomisk råderum til dette.