Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger er paraplyorganisation for de danske idræts- og ungdomsforeninger i Sydslesvig. I alt er 12.000 mennesker fra det danske mindretal medlemmer af de i alt 59 foreninger og tre landsdelsorganisationer.

 

Organisationens formål er at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde, samt at styrke det folkelige arbejde i Sydslesvig. Det gør man især gennem kultur, idræts- og oplysningsarbejde for børn, unge og voksne, og gennem gennem driften af børne- og ungdomshuse, kursuscentre samt foreningsfaciliteter.

 

Foreningerne under SdU rækker lige fra store idrætsforeninger med op til 1.000 medlemmer til små foreninger i landsdelen med en snes medlemmer. De tilbyder en bred vifte af aktiviteter inden for idræt og kultur.

 

SdU driver desuden 11 fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, lejrskole, kursuscenter, aktivitetshus, træningshaller i Flensborg og Slesvig, en række idrætsanlæg, klub- og bådhuse, samt lejrfaciliteter.

 

Historien bag organisationen rækker helt tilbage til tiden lige efter folkeafstemningen i 1920. Her var mange i mindretallet enige om, at det var vigtigt at organisere de danske ungdomsforeninger i Sydslesvig, og i 1923 dannedes de "Mellemslesvigske Ungdomsforeninger", der senere blev til SdU. Antallet af foreninger og medlemmer voksede støt, kun afbrudt af Anden Verdenskrig, og i dag er SdU en organisation i stadig fremdrift, der både i det idrætslige, kulturelle og institutionelle børne- og ungdomsarbejde hele tiden har fingeren på pulsen.

 

Organisationen værdsætter og tager udgangspunkt i dansk sprog og kultur, idet den skaber rammer for positive oplevelser med dansk sprog og kultur.