Forskellen mellem rig og fattig vokser dramatisk i hele verden. Og den økonomiske ulighed fører andre uligheder med sig. Der er ulige adgang til magt, viden, jobs, sundhed og basale rettigheder.

 Mellemfolkeligt Samvirke arbejder på at give lige muligheder til alle. Det er forudsætningen for at skabe stabile og demokratiske samfund.

 

Særligt har organisationen fokus på kvinder og unge, som i mange udviklingslande befinder sig i nederste del af samfundets hierarki. Kvinder er låst fast i arbejdet med at passe hus og børn og må samtidig finde sig i, at kulturelle dogmer giver dem en plads i skyggen af mændene. Unge udgør i mange udviklingslande størstedelen af befolkningen men har ingen adgang til jobs og vigtige beslutninger.

 

Mellemfolkeligt Samvirke arbejder på at ændre forholdene på flere måder. I udviklingslandene organiserer organisationen mennesker, så de kan få en stemme, der er stærk nok til at rykke ved magthavernes beslutninger. Det sker bl.a. på MS’ kampagneplatforme i en række lande i Afrika, Mellemamerika og Asien, hvor unge fra flere lande får redskaber til at kende og kræve deres rettigheder. Og det sker, når MS laver kvindegrupper, der er med til at skubbe til magtbalancen i mindre landsbysamfund.

 

Samtidig kæmper MS i Danmark og EU for politiske beslutninger, der tager højde for udviklingen i fattige dele af verden. Kampagnerne i Danmark bliver bakket op af et stærkt frivilligmiljø.

 

Mellemfolkeligt Samvirke blev stiftet i 1944 under navnet Fredsvenners Hjælpearbejde for at arbejde med forsoning og genopbygning af det krigshærgede Europa. I 1963 fik MS statsstøtte til at udsende det første hold såkaldte u-landsfrivillige til Østafrika. I dag sender MS over 1000 unge frivillige ud i verden hvert år via rejseprogrammet Global Contact.