IMAK er lærernes fagforening i Grønland, og de fleste af dens 1300 medlemmer er ansat i den grønlandske folkeskole, men nogle af dem er ansat på de private grundskoler og efterskoler.

 

IMAKs formål er at være med til at forbedre den grønlandske folkeskole og hele det grønlandske uddannelsessystem.

 

I modsætning til mange andre unge samfund har man i Grønland gennem generationer haft en skoleordning, der skabte mulighed for undervisning af hele befolkningen - også den del, der boede på de fjerntliggende og isolerede bygder.

 

I dag har Grønlands Selvstyre fået opbygget en komplet folkeskole, men den kan stadig blive meget bedre. Fagforeningen mener, at efterhånden som der er gået så mange år siden folkeskolereformen blev gennemført i Grønland i 2003, kan man ikke blive ved med at sige, at loven er god nok, og at den bare skal helt på plads. Hvad er det, der ikke er implementeret og hvorfor? Kunne det være dele af loven, som ikke passer til vores samfund? spørger IMAK.

 

Fagforeningen ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Ansvaret for skolens udvikling skal tilbage til skolens ledelse og lærere, i stedet for at det hele bestemmes fra toppen.

 IMAK vil især gerne kæmpe for, at elever i bygder og yderdistrikter bliver undervist i samme antal timer som eleverne i byerne.

 

Alle har et medansvar for at sikre det bedste grundlag for vores børn og unge. IMAK tror på, at det bedst sker gennem dialog – en dialog, hvor det også er tilladt at sætte spørgsmålstegn ved lovgivningen og folkeskolereformen.