Der er fire Grønlandske Huse i Danmark, fordelt med et i hver landsdel. Hvert hus er det naturlige mødested for grønlændere i Danmark, og for alle der på den ene eller anden måde er interesseret i Grønland. De fire huse ligger i København, Aarhus, Aalborg og Odense. De er hver især selvejende og uafhængige institutioner, men de har identiske arbejdsområder og de samme værdier. Husene arbejder hver dag for at mindske afstanden imellem Grønland og Danmark, og har fokus på kultur, uddannelse og det sociale område. Husene varetager en række opgaver for Grønlands Selvstyre, Social Ministeriet og Justitsministeriet i Danmark og indgår i en lang række samarbejder med offentlige instanser i Danmark og i Grønland.

 

Husenes historie stammer tilbage fra midten af 1960'erne, hvor antallet af grønlændere på uddannelse i Danmark og grønlændere, der var flyttet til Danmark, blev så stort, at der blev behov for grønlandske efterskoler, særlige grønlandske klasser på pædagog- og handelsskoler, og seks grønlænderhuse. Men i dag, hvor Grønlands Selvstyre har fået opbygget en komplet folkeskole og flere fagskoler i Grønland, er der ud over et patienthjem nu kun de fire grønlandske huse tilbage.

 

I de Grønlandske Huse mødes mennesker for at lære hinanden at kende med udgangspunkt i et tolerant og respektfuldt menneskesyn. Arbejdet og samarbejdet i Huset bygger på en række grundlæggende værdier, der har med livet i huset og respekten for forskellighed og at gøre. Ligeværd er et nøgleord i De Grønlandske Huse. Her er alle ligeværdige, uanset baggrund. Alle brugere af Husets service og aktiviteter har samme ret og adgang til Huset, når det sker med respekt for øvrige brugere og Husets normer.