Foreningen Grønlandske Børn arbejder for, at alle grønlandske børn og unge i Grønland og Danmark kan leve et godt børneliv og have gode fremtidsmuligheder.

 Foreningen er i virkeligheden bedre betegnet som en politisk uafhængig NGO, der blev stiftet helt tilbage i 1924. Den laver aktiviteter, der styrker grønlandske børn og unges ressourcer og kompetencer, og den har især fokus på sårbare børn og unge.

 Gennem sit arbejde møder foreningen børn og unge med alvorlige problemer som omsorgssvigt, ensomhed og misbrug i familien. Foreningen tilbyder dem gode oplevelser sammen med andre børn. De bliver inddraget i fællesskaber, opbygger venskaber, og de møder nærværende voksne, som støtter dem og vejleder dem i at træffe gode valg for sig selv.

 Hvert år hjælper Foreningen Grønlandske Børn over 500 børn gennem en lang række konkrete projekter. Nogle af projekterne er rettet mod grønlandske børn i Danmark -  den største aktivitet her hedder Et Bedre Liv i Danmark - men en meget vigtig del af arbejdet foregår i Grønland.

 Her arbejder foreningen ud fra to overordnede spor: Det ene har overskriften tryg barndom, hvor den hjælper udsatte børn på mange forskellige måder, fx ved at uddanne fagpersoner til at opdage svigt. Det andet spor handler om at anspore flere unge grønlændere til at tage en uddannelse.

 Foreningen har altid søgt at inddrage børn og unge, og lytte til deres egne erfaringer. Det er også hele formålet med dens nyeste projekt, Najorti i Grønland. Her får børn en uafhængig bisidder med i mødet med myndighederne, så man kan være sikker på, at børn og unges egen stemme bliver hørt.