Danmission er Danmarks ældste missionsorganisation med en historie, der går helt tilbage til 1821. Vores grundlag er den kristne tro og et ønske om at dele denne tro med andre.

 

Danmissions vision er en verden der overalt åbner sig for Gud. Med afsæt i den kristne tro, det hele menneske, ligeværd, respekt og gensidighed arbejder vi ud fra den overbevisning, at mennesket både har åndelige, mentale og materielle behov, som skal dækkes for, at mennesker kan leve et værdigt liv.

Dette arbejder foregår i 12 lande i Afrika, Asien, Mellemøsten og her i Danmark i tæt samarbejde med kirker og andre lokale partnere.

 

Danmission ønsker at styrke den globale kristne kirke, og det gør vi blandt andet ved at støtte uddannelse og efteruddannelse af præster så flere menigheder kan få en god præst,

Sideløbende arbejder Danmission for at opbygge og styrke civilsamfund gennem fremme af dialog, udvikling og marginaliseredes rettigheder. Vi tager fat på de grundlæggende årsager til fattigdommen og arbejder med at udvikle, støtte og uddanne lokale organisationer og borgere, så de bliver i stand til selv at forandre og præge deres lokalsamfund. I dette arbejde er den lokale kirke ofte en meget vigtig brik.

 

Danmission arbejder også for at skabe bedre levestandard for udsatte grupper som børn, kvinder og religiøse mindretal. Børn er sårbare og mere udsatte når det kommer til sult og fattigdom. I mange lande regnes de ikke for noget og har ingen til at tale deres sag.

 

Danmission har et særligt fokus på børn gennem programmet "Fremtidsbørn". Arbejdet bygger på udsagnet "Vi tror på, at alle børn bør have en tryg og sikker barndom og udsigt til en lysere fremtid."