Rigtig mange mennesker bor i byer, og knap så mange bor på landet og på de danske øer. Når der ikke er så mange mennesker i nogle områder, giver det både udfordringer og fordele. Center for Regional- og Turismeforskning undersøger og kommer med forslag til f.eks. politikere, hvordan udfordringer kan løses, og hvordan de gode ting kan udvikles til at blive endnu bedre og forhåbentlig inspirere andre.

 

Områder uden for de større byer i Danmark har mange ressourcer og kan tilbyde helt unikke rammer for lokalbefolkning og virksomheder. Selvom disse områder også udfordres af befolkningstilbagegang, svag økonomisk vækst og faldende beskæftigelse, kan de på samme tid tilbyde attraktive muligheder, som ikke kan findes i større byer. Center for Regional- og Turismeforskning har siden 1994 opbygget en stor erfaring og ekspertise i at belyse og analysere både udfordringer og unikke, lokale ressourcer.

 

Center for Regional- og Turismeforskning forsker i udvikling af yderområder og øer, arbejdsmarked og uddannelse, turisme samt lokale fødevarer og innovation i små virksomheder. Centeret leverer forskningsbaseret viden og samfundsøkonomiske analyser om og til regioner, kommuner og virksomheder med fokus på danske yderområder.

 

CRT’s forskning giver dels samarbejdspartnere overblik over den aktuelle situation inden for et givent område. Det kan være at sætte tal på turismens omfang, udvikling, betydning og potentiale – både i det enkelte område og i hele landet. Ved hjælp af regionaløkonomiske modeller kan CRT også beregne effekter af nye initiativer, politikker m.m. eller beregne den fremtidige udvikling – fx behovet for arbejdskraft i de enkelte egne af landet.

 

CRT’s fornemmeste opgave er at producere relevant viden og formidle den til samarbejdspartnere, så de er i stand til at træffe beslutninger på et solidt grundlag.