Arctic Consensus er en tværgående samarbejdsplatform, der koordinerer og leder samarbejder og projekter. Det indebærer at formidle viden om og forstærke relationerne mellem Arktis og Danmark/EU. Forankret i Grønland og Nordjylland er arbejdet fokuseret på tre niveauer; lokalt, nationalt og internationalt.

 

Platformen blev lanceret i 2013 af nordjyske politikere, embedsfolk, erhverv- og universitetsfolk for at styrke samarbejdet mellem Grønland, Nordjylland og det øvrige Arktis.

 

Visionen er at fremme vækst og udvikling både i Grønland, i det øvrige Arktis samt i Nordjylland, på tværs af erhverv, uddannelse, forskning og kultur. Arctic Consensus fungerer som platform og bindeled for mere og bedre samarbejde med henblik på at vækst, beskæftigelse og udvikling skal komme alle parter til gode.

 

Behovet for samarbejde mellem de arktiske regioner vokser på baggrund af et øget fokus på Arktis i de seneste år. Udvikling og vækst skal omsættes til samfundsmæssige og økonomiske fordele i de nordatlantiske regioner. Hvis man ser på udviklingsmuligheder i Grønland, er blandt andet den grønlandske befolkning et af nøgleelementerne i form af den lokale erfaring og viden. Arctic Consensus bringer, gennem forskellige typer af samarbejder, den lokale viden i spil, som er med til at skabe fremdrift og udvikling. Dette er samtidig funderet i den tætte forbindelse der er skabt mellem Grønland og Nordjylland. Relationerne er skabt på tværs af forskning, kultur, uddannelse, erhverv og sociale relationer.

 

Når den lokale viden og erfaring anvendes resulterer det i bedre nationale løsninger. Det er afgørende for Grønlands udvikling, at den sker på basis af lokal viden med et indgående kendskab til de lokale forhold og respekt for landets kultur og natur. Gode hensigter kan ikke erstatte erfaring og viden om lokale forhold.