Håndværksrådet varetager de små og mellemstore virksomheders interesser.

 

Mens storindustri og større virksomheder fylder meget i vores nabolande, består dansk erhvervsliv langt overvejende af små og mellemstore virksomheder – de såkaldte SMV'er.

 

De små og mellemstore virksomheder skaber flere nye job og flere praktikpladser end Danmarks store virksomheder, og SMV’er har derfor afgørende betydning for Danmarks vækst, velfærd og beskæftigelse. Hos dem trives opfindsomheden, nye idéer udvikles og nye løsninger findes til gavn for forbrugere, samfund og erhvervsliv. Mange unge får deres uddannelse i små og mellemstore virksomheder.

 

Men denne store betydning kan man ikke altid se i den danske lovgivning. Derfor kæmper Håndværksrådet - som den eneste danske hovederhvervsorganisation - udelukkende for at tale de små og mellemstore virksomheders sag over for politikere og presse, og for at sætte deres forhold på den offentlige dagsorden.

 

Siden 1879 har Håndværksrådet været et interesse- og arbejdsfællesskab, hvor virksomheder og organisationer har arbejdet sammen for at sikre Danmarks små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for at drive virksomhed. I dag er Håndværksrådet en paraplyorganisation for næsten 80 brancheorganisationer og lokale tværfaglige håndværker- og industriforeninger samt flere hundrede enkeltvirksomheder. Samlet repræsenterer Håndværksrådet omkring 18.000 små og mellemstore virksomheder inden for bl.a. byggeri, industri og service.

 

Håndværksrådet arbejder politisk for at få lovgivningen indrettet, så SMV’erne har samme vilkår som de store virksomheder uden at drukne i administrativt bøvl. Organisationen arbejder med de aktuelle politiske sager og komplekse langsigtede problemstillinger.