FødevareDanmark er en paraplyorganisation for navnlig små og mellemstore virksomheder inden for fødevaresektoren. Den blev grundlagt i 2015 af Danske Slagtermestre, Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks Fiskehandlere og SMV Fødevarer.

  Der er ikke altid sammenfald mellem de store og de små virksomheders interesser. Den mindre fødevareproducent med måske 30 ansatte på en fabrik, hvor håndværket præger produktionen, og med en god og stabil kundekreds inden for en almindelig lastbils køreradius, er ikke særligt optaget af markedsudviklingen i Det Fjerne Østen. Det er de nære ting, der optager disse virksomheder.

 Lovgivningen omkring fødevareproduktion i Danmark er typisk også lavet til fordel for de store virksomheder. Derfor mente stifterne, at der er behov for en organisation, som særligt kan tale de små og mellemstore fødevarevirksomheders sag – både i pressen og over for politikere, myndigheder og andre beslutningstagere.

 Der er mange andre steder i verden, hvor de kan lave billigere produkter. De mindre virksomheder i Danmark kan ikke konkurrere på prisen – men i kraft af deres mangeårige fokus på håndværket har de udviklet et dygtigt håndværk, som ikke mange kan matche ude omkring i verden.

 FødevareDanmark mener, at det har meget stor betydning, at vi fortsat producerer fødevarer i Danmark, fordi det først og fremmest er i den daglige produktion, at håndværk og kvalitet vedligeholdes og udvikles. Derfor er foreningen trist over, at en betydelig del af fødevareproduktionen er flyttet ud af landet, og den forsøger at påvirke politikerne til at lave regler, der gør det mindre besværligt at producere fødevarer i Danmark.

 FødevareDanmark vil også gerne arbejde for, at vi får en bedre madkultur i Danmark, så flere danskere slår vejen forbi specialbutikker som f.eks. slagteren, ostehandleren og fiskehandleren.