Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for ca. 5.700 virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri, og beskæftiger mere end 162.000 mennesker.

 

Bygge- og anlægsbranchen i Danmark skaber de fysiske rammer, som alle danskere bruger hver eneste dag. Den planlægger, beregner og bygger. Den laver bygninger, veje, jernbaner og broer. Og det er ikke kun i Danmark, men også flere steder ude i verden, at danske virksomheder bygger alt fra huse til havneanlæg og motorveje.

 

Dansk Byggeri vil være med til at skabe byggerier, som er gode for miljøet, klimaet og danskerne.  Organisationen har en vision om at gå forrest i arbejdet med at skabe nye samfundsnyttige løsninger for byer, bygninger og infrastruktur.

 

Dansk Byggeri mener, at branchen er en vigtig del af løsningen på mange af Danmarks udfordringer i dag og i fremtiden. Fx anvendes 40 % af vores samlede energiforbrug i bygninger, og det energiforbrug kan reduceres markant bl.a. med energirigtig renovering af vores bygninger.

 

Genanvendelse af byggematerialer er også vigtigt i den grønne omstilling. Byggeriet genanvender hele 84 % af affaldet fra de danske byggepladser. Det er både bæredygtigt og sund fornuft.

 

Dansk Byggeri mener også, at eftersom vi opholder os i bygninger i 21 ud af døgnets 24 timer, er det vigtigt, at vi har det godt i dem. Det handler om at bo og opholde sig i gode og sunde rammer, om tilgængelighed for alle, adgang til en passende bolig og grønne boligområder. Byggeri skal ikke laves for byggeriets skyld, men for mennesker.