International Media Support er en hjælpeorganisation med hovedsæde i Danmark. IMS støtter lokale medier i lande, hvor væbnet konflikt, humanitære kriser eller politiske forandringer gør det svært for medier at lave god og troværdig journalistik.

 

Organisationen har siden 2001 arbejdet for at udbrede ytrings- og pressefrihed og sikre folks adgang til information. En fri og kritisk presse øger muligheden for, at mennesker kan engagere sig politisk og socialt og dermed ændre på deres levevilkår. Ofte presses medier til at vælge side under konflikter og kan viderebringe informationer, der forværrer spændingerne.  Under konflikter, og hvor der findes flygtninge, er adgangen til rigtig information derfor helt nødvendig for, at folk kan bidrage til fred og genopbygge deres samfund.

 

I Syrien, hvor elektriciteten ofte svigter og besværliggør adgangen til nettet og mobiltelefoner, er IMS med til at sikre at trykte aviser når frem til borgere, internt fordrevne og flygtninge i både Tyrkiet og det nordvestlige Syrien. I Somalia, hvor der er krig og tørke, støtter IMS en radio station, der sender livsnødvendig information om blandt andet fødevarer, og kvinders rettigheder ud til landsbyer og flygtningelejre.

 

Også behovet for at udbrede god og faktuel journalistik er tydeligere end nogensinde: Det amerikanske præsidentvalg i 2017 og sociale medier har for alvor har sat ”fake news” på dagsordenen. Det er derfor, at adgangen til information og støtte til god, sandfærdig journalistik er så afgørende og vigtig. Kun én ud af syv personer i verden har adgang til en fri og uafhængig presse, og det går tilbage for demokrati og ytringsfrihed i lande verden over. Inden for de seneste ti år er over 500 journalister blevet dræbt som følge af deres arbejde. IMS har ydet langsigtet støtte til medier i nogle af verdens farligste lande for journalister.