Rundt om på danske arbejdspladser sidder omkring 18.000 danskere, der ved siden af deres job også har en frivillig kontrakt med forsvaret om, at de står til rådighed for militæret, hvis der en dag bliver behov for det. Og det har der i de senere år stadig oftere været, fordi forsvaret i stigende grad deltager i internationale, fredsstøttende missioner.

 

Derfor tog man i 1999 initiativ til at oprette organisationen InterForce. Det er et samarbejde mellem forsvaret og civile private og offentlige virksomheder, og formålet er at forbedre forholdene for disse mennesker, når forsvaret har brug for dem.

 

I dag støttes InterForce af knap 1900 virksomheder, der tilsammen tæller cirka 1 million medarbejdere. Som støttevirksomhed tilkendegiver man, at virksomheden bakker op, når forsvaret har brug for ansatte, der ved siden af deres civile job har en kontrakt med Forsvaret eller er frivillig i Hjemmeværnet.

 

Det betyder blandt andet, at virksomheden bør give den konkrete medarbejder fri, ferie eller orlov i perioden, ligesom en udstationering for Forsvaret ikke bør betyde en opbremsning eller et tilbageskridt i karrieren for den konkrete medarbejder - tværtimod.

 

På den måde bakker virksomhederne op omkring vores soldater og den store indsats, de yder for samfundet i såvel internationale missioner som i nationale indsættelser.

 

InterForce har også en anden vigtig opgave: Siden 1992 har tæt på 30.000 danske mænd og kvinder været udsendt til internationale militære missioner, hvor mange efter en udstationering forlader forsvaret i en ung alder. Her sørger  InterForce for at formidle kontakt til virksomheder, så der ydes hjælp med at få de tidligere soldater integreret på arbejdsmarkedet - og det gælder især de fysisk og psykisk sårede soldater.