Som professionel soldat har man valgt et specielt job. Et job som i yderste konsekvens betyder, at man er klar til at sætte sit liv på spil for at løse opgaven. En opgave der ofte skal løses under ekstreme og vanskelige vilkår. Alt det har man accepteret som soldat.

 

Men soldater er også lønmodtagere og er dermed omfattet af alle de rettigheder og pligter, som gælder på det danske arbejdsmarked.

 

Derfor har hærens konstabler, korporaler og værnepligtige også deres egen fagforening, HKKF. Den forhandler overenskomst med Forsvarsministeriet, samarbejder med resten af fagbevægelsen og kæmper for ordentlige vilkår for soldaterne.

 

HKKF’s medlemmer deltager i internationale operationer fx i Balkan, Irak og Afghanistan. Deres opgaver er både at deltage i forsvaret af Danmark og at være med der, hvor det går hårdt for sig i verdens brændpunkter. Fagforeningen fortæller, at det er en opgave, som kræver veluddannede og professionelle soldater, der kan løse krævende og vanskelige opgaver og håndtere avanceret materiel.

 

Hovedparten af HKKF medlemmer er kun en kort årrække i forsvaret, da arbejdet er meget fysisk krævende. Derfor arbejder HKKF for at gøre uddannelsen til konstabel til en erhvervsuddannelse. Dermed bliver soldaterne endnu dygtigere, mens de er i forsvaret, og samtidig styrker de deres muligheder for at få et godt arbejde efter tiden i forsvaret. Fagforeningen har i mange år anbefalet at begrænse værnepligten og fokusere på de professionelle soldater. Forsvaret skal kun bruge en femtedel af de værnepligtige, der indkaldes, og det synes HKKF er alt for dyrt og ineffektivt, og en unødvendig forstyrrelse af de unges liv. Både Danmark og den enkelte soldat ville få meget mere ud af, at vi brugte de begrænsede midler, som forsvaret råder over på de unge, der vælger at blive professionelle soldater, mener HKKF.