På Forsvarsakademiet uddanner man fremtidens militære ledere. Målet er at skabe nogle af de dygtigste og mest anerkendte officerer i NATO, officerer der kan føre, lede, udvikle og støtte militære operationer - i fred, konflikt og krig. Akademiets lederuddannelser bygger på forskning og udvikling inden for militær viden, der gennemføres af Forsvarsakademiets forskere.

 

Akademiets officerer og vores forskning er ikke kun til gavn for Forsvarsakademiet, men for hele Forsvaret, det danske samfund og omverdenen. De har et stort netværk af samarbejdspartnere ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og deres viden bruges både af Danmarks allierede, som bidrag til udviklingen af doktriner og forskningsprojekter i NATO og af vores øvrige samarbejdspartnere.

 

Forskningen på Forsvarsakademiet fordeler sig på tre kerneområder; militær strategi, militær ledelse og militære operationer. I praksis dækker det over temaer som fx, hvem skal eje Arktis, kan vi skabe fred mellem Afghanistan og Pakistan ved at trække på erfaringer fra danske missioner, hvad gør vi, hvis Rusland angriber, hvordan leder man bedst i krigssituationer, hvordan ser fremtidens krige ud og hvilken rolle skal Danmark have i NATO - nu og i fremtiden’?

 

Akademiets udvikling følger hele tiden Forsvarets og samfundets behov. Udviklingen reflekterer mottoet ’viden og fremsyn’, som en grundpræmis for, at vi fortsat kan uddanne nogle af NATOs dygtigste officerer og bidrage til, at Danmark er et sikkert sted at bo.