Europabevægelsen er en tværpolitisk medlemsorganisation, som arbejder for et moderne forpligtende fællesskab med respekt for de grundværdier historien har lært os at værdsætte.

Målsætningen er at danne et mere integreret demokratisk Europa. Og Europabevægelsen mener, at EU udgør den vigtigste ramme for et tættere europæisk samarbejde. Fordi grænseoverskridende udfordringer som flygtninge, migration, klima og sikkerhed løses bedst i fællesskab i det forpligtende europæiske samarbejde.

 

Europabevægelsens historie går tilbage til 1946, hvor Churchill holdt en berømt tale om sit ønske om at skabe en form for europæisk union. Det blev startskuddet til en lang række frivillige organisationer med dette mål, og året efter mødtes de og blev enige om at danne en permanent, frivillig international organisation, der kunne fremme samlingen af Europa.

 

Det blev i 1948 til Den Internationale Europabevægelse med nationale råd i hvert land. Europabevægelsen bestod dengang af 10 lande, hvor Danmark var et af dem. I Danmark blev rådet sammensat tværpolitisk primært af de mennesker, der havde udgjort den danske delegation i Haag, hvor Europabevægelsen blev grundlagt.  Herved sikrede man mangfoldigheden i Den Danske Europabevægelse; et forhold, der stadig eksisterer, da der er plads til både liberale og venstreorienterede i Europabevægelsen. Det var dog først senere, at Den Danske Europabevægelse blev den medlemsorganisation, som vi kender i dag. Europabevægelsen har de senere år haft en stor medlemsfremgang, og deres medlemstal er historisk stort lige nu.

 

Året efter dannelsen fik Europabevægelsen oprettet Europarådet. Det er i dag den ældste politiske organisation på det europæiske kontinent. Rådet arbejder for at forsvare og styrke principperne om demokrati, menneskerettigheder og retssikkerhed - og at fremme bevidstheden om europæisk identitet og at udvikle gensidig forståelse mellem folk fra forskellige kulturer. Europabevægelsen er informationskontor for Europarådet. Det betyder, at man har som formål at fortælle den danske befolkning om Europarådets arbejde.