Den Danske Helsinki-Komité For Menneskerettigheder er en uafhængig, frivillig organisation som arbejder for styrkelse af demokrati, menneskerettigheder og mindretalsbeskyttelse.

 

Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder har gennem årene gennemført et stort antal projekter for deltagere fra de post-kommunistiske lande og Tyrkiet inden for emnerne retsstat, fængselsforhold, ungdomskriminalitet, sociale rettigheder og minoriteters rettigheder.

 

Der findes også Helsinki-komiteer og tilsvarende grupper i andre lande, og lige som dem arbejder den danske komité ud fra Helsingfors-aftalen fra 1975 mellem USA og Sovjetunionen m.fl. stater. Aftalen medførte, at menneskerettighederne kom til at spille en langt mere fremskudt rolle i den kommunistiske del af Europa og den havde betydning for det skifte i Østeuropa, som førte til kommunismens sammenbrud.

 

Aftalen skabte også grundlaget for det nuværende OSCE, som beskæftiger sig med at forebygge konflikter, krisestyring og genopbygning. Helsinki-Komiteen søger at oplyse om OSCEs og Europarådets virksomhed vedr. retsstat og menneskerettigheder.

 En vigtig del af komiteens arbejde i de senere år har ligget i Østeuropa i bredeste forstand, fra Tyrkiet, Bosnien og Kosovo over Georgien, Moldova, Ukraine og Hviderusland til de baltiske lande og Rusland, hvor fokus især har været på retssikkerheden ved domstolene og overvågning af menneskerettighedernes overholdelse.

 

En anden vigtig del er aktiv monitorering af retssager, som er foretaget i Polen, Tyrkiet, Kosovo, Ukraine og Rusland. Herudover arbejder komiteen med demokratistøtte og demokratiudvikling i bl.a. Polen og Ukraine. Det handler grundlæggende om at formidle kendskab til de individuelle rettigheder, som de er fastlagt i internationale aftaler. Og at formidle kendskab til demokratiets procedurer og valgregler, således som de normalt virker på vore egne bredde- og længdegrader.