Kristelig Fagbevægelse – i folkemunde ofte kendt som Krifa – er en fagforening, der bygger på det kristne livs- og menneskesyn.

 Faktisk ser Krifa ikke sig selv som en klassisk fagforening eller a-kasse, men kalder sig for en ”arbejdslivsbevægelse”. Den har mennesker i fokus i stedet for fag.

 

Krifas mission er at skabe god arbejdslyst: De arbejder for, at både lovgivning, overenskomster og holdninger støtter det enkelte menneske i at foretage de personlige valg, der opleves som rigtige i forhold til at sikre den rette balance i livet. Fx ønsker Krifa at der bliver bedre muligheder for at kunne skrue op og ned for arbejdstid og ansvar i løbet af ens arbejdsliv.

 

Organisationen blev stiftet i 1899 og var oprindeligt en sammenslutning af lønmodtagere og arbejdsgivere. Stifterne ønskede at skabe et alternativ til klassekampen. Det bærende princip var og er, at uoverensstemmelser så vidt muligt løses ved forhandlinger uden brug af strejke eller lockout, der kan benyttes på andre dele af det organiserede arbejdsmarked.

 

Kristelig Fagforening som vi kender den i dag blev dannet i 1931, da arbejdsgivere og lønmodtagere blev opdelt i to selvstændige foreninger. Fagforeningen adskilte sig fra andre fagbevægelser ved at optage medlemmer fra alle fag og ved at være politisk uafhængig.

 

Krifa arbejder for, at alle har ret til at være medlem af den fagforening, de ønsker. De arbejder også for, at virksomheder skal have ret til at indgå overenskomst med den fagforening, de ønsker.