Veteranstøtten blev etableret allerede midt i 1990’erne under navnet Kammeratstøtteordningen (KSO), af tidligere udsendte kollegaer og kammerater, fordi der ikke var nogle tilbud til dem, der havde fået psykiske efterreaktioner efter deres udsendelser til international tjeneste for Danmark.

 

Veteranstøtten hjælper både soldaterne og deres pårørende med at genskabe de faglige og sociale fællesskaber, som de føler sig trygge i.

Alle aktører i Veteranstøtten arbejder ulønnet og frivilligt, ofte fordi de selv er kommet godt igennem deres udsendelser og fordi de har kræfterne og viljen til det. Veteraner støtter Veteraner!

 

Gennem en døgntelefonlinje (Tlf.: 80 60 80 30) vil der altid være en at tale med, som selv er veteran. Sammen med robuste veteraner gennemføres aktiviteter så som sport, march, løb og vildmarksture, hvor veteranerne udfordres på det niveau og i de rammer, som de kan klare og føler sig trygge i. Socialudvalgets frivillige hjælper veteranerne med at genskabe en positiv kontakt til Forsvaret og kommunerne, så de igen kan få en normal og sikker tilværelse.

 

Anerkendelse søger vi at give veteranerne og deres pårørende gennem parader, flagdage, sammenkomster og jubilarstævner med mere.

 

Danmarks Veteraner er dem, som taler veteranernes sag og søger at påvirke veteranpolitikken, samtidig med at de er en almindelig soldaterforening. Veteranstøtten er den frivillige organisation, der tager hånd om dem, som har det skidt og har mistet tilliden til det offentlige system, der ellers skulle hjælpe dem og FN Museet i Frøslevlejren er dem, som fortæller veteranernes historie, fra de første FN-udsendelser i 1948 og helt op til i dag.