PROSA er et selvstændigt fagforbund for alle, der arbejder i it-faget. Det er et ret ungt forbund, men det var alligevel forud for sin tid, da det blev startet i 1967, for kun meget få virksomheder havde dengang datamaskiner.

 

Forbundet startede med 44 medlemmer og er i dag vokset til over 16.000 medlemmer. PROSAs fundament er et stærkt medlemsdemokrati som bygger på medlemmernes viden og faglighed. PROSA insisterer på at præge samfundsdebatten, med udgangspunkt i medlemmernes faglige indsats og til gavn for samfundet.

 

PROSA har med et område at gøre, der berører alle danskeres hverdag, og som i de kommende år vil få stadig større betydning. Derfor arbejder PROSA ikke kun for at forbedre sine medlemmers løn- og arbejdsvilkår, men er også meget engageret i, hvordan it påvirker alle danske borgere.

 

Den voldsomme stigning i brugen af internettet og den øgede digitalisering af den offentlige sektor betyder, at det er meget vigtigt at se på, hvilke rettigheder borgerne bør have i en digitaliseret verden, mener PROSA. Forbundet ønsker samtidig, at alle, der arbejder med it, tænker på de samfundsmæssige konsekvenser, deres arbejde har.

 

PROSA arbejder for, at it bruges til at styrke de demokratiske processer, blandt andet gennem åben adgang til information på internettet. Forbundet vil også være med til at forhindre, at nogle danskere skubbes ud af samfundet, fordi de ikke er dygtige til at bruge it i deres hverdag.

 

PROSA vil samtidig undgå, at vores retssikkerhed trues af en stigende overvågning af borgerne. Forbundet betragter beskyttelse af retten til privatlivets fred som et vigtigt mål.