Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder i Danmark.

 

Men hvad er den kooperative bevægelse? Det er helt enkelt fortalt, almindelige menneskers svar på hverdagens udfordringer. Kooperativer er en virksomhedsform som ikke handler om at tjene flest mulige penge til ejerne – men om at opfylde et formål. Det er med andre ord formålsdrevne virksomheder - ikke profitdrevne.

 

Det betyder bestemt ikke at et kooperativ ikke skal tjene penge – det skal de for ellers vil de ikke overleve – men de skal ikke tjene penge for pengenes egen skyld.

 

I 1844 var der en gruppe arbejdere Rochdale i England formulerede syv principper for, hvordan en virksomhed kunne være til nytte både for sig selv og for medlemmerne/ medejerne.

 

Hele andelsbevægelsen og hele den kooperative bevægelse i Danmark og i verden bygger på de syv kooperative principper:

 

# Der skal være et frit og ligeværdigt medlemskab.

 # Virksomheden skal være medlemsejet.

 # Medlemmerne skal have demokratisk kontrol med virksomheden – og ledelsesformen skal være demokratisk.

 #Det man tjener i virksomheden skal enten investeres i virksomheden så den hele tiden udvikler sig eller i det formål virksomheden tjener.

 # Medlemmerne skal uddannes, så de kan gavne udviklingen af virksomheden.

 # Og endelig skal kooperativer bestræbe sig på at samarbejde for at udbrede modellen og arbejde hen mod et mere retfærdigt og bæredygtigt samfund.

 

I dag er omkring en milliard mennesker i hele verden medlemmer af kooperativer, der drives ud fra principperne. I Danmark blev Kooperationen stiftet i 1922, og i dag har den 92 medlemsvirksomheder.