KA (Kristelig Arbejdsgiverforening) er en arbejdsgiverforening for små og mellemstore virksomheder og bygger på det kristne livs- og menneskesyn.

KA blev etableret i 1931, og baggrunden var, at mange arbejdsgivere med et kristent livs- og menneskesyn ikke ønskede at deltage i konflikter på arbejdsmarkedet, hvilket var meget almindeligt dengang. Derfor udtænkte man en anden måde at løse konflikter på:

Først forhandling. Dernæst mægling, hvor én udefra skal forsøge at finde en løsning, som begge parter kunne være tilfredse med. Og hvis der stadig er en uenighed, skal en dommer træffe en afgørelse gennem en voldgift, som parterne skal acceptere.

KA har siden starten forhandlet overenskomster, som bestemmer, hvad ansatte som minimum skal have i løn, hvor længe de må holde ferie, hvor lang arbejdsdagen må være og mange andre ting, som hører til i en overenskomst.

På den måde minder organisationen meget om eksempelvis DA. Begge overenskomster ligger inden for den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter i fællesskab skaber aftaler for løn og ansættelsesvilkår. Den eneste forskel på DA og KA er, at KA og KAs modpart (Det Faglige Hus) ikke må strejke.  Ved hjælp af dialog forhandler man sig frem til løsninger og overenskomster til gavn for både arbejdsgivere og lønmodtagere.

KA rådgiver virksomheder indenfor en lang række forskellige fag om, hvordan de ansætter medarbejdere. Organisationen hjælper direktører med at blive bedre ledere og med at skabe virksomheder, hvor det er godt og meningsfuldt at arbejde.