FTF er hovedorganisation for 70 forskellige faglige organisationer og i alt 450.000 offentligt og privat ansatte.

 Hver især af disse faglige organisationer har medlemmer med professions- eller erhvervsrettede uddannelser. De er alt fra kirkemusikere og stewardesser til skolelærere, sygeplejersker og bankfolk.

 

Det er meget forskellige fag, men de deler alle de samme grundlæggende visioner, som FTF har for fremtidens retning for det danske samfund: Et samfund med solidaritet. Aktivt demokrati. Udviklingsmuligheder. Job til alle. Godt arbejdsmiljø. Lighed. Medansvar for andre.

 

De er også alle påvirket af de store udfordringer, der venter i fremtiden, og som FTF gerne vil være med til at komme med svar på: Hvordan skal Danmarks klare sig i den globale konkurrence? Hvordan får vi det bedste ud af den digitale udvikling? Hvad gør vi ved presset på den danske overenskomstmodel?

 

FTF blev stiftet i 1952. Det er en grundpille i FTF’s identitet at være partipolitisk uafhængig og at søge indflydelse på udviklingen af samfundet.

 

Sammen med Danmarks anden store hovedorganisation – LO – står FTF bag det såkaldte OK-mærke, som alle fagforbundene under de to organisationer pryder sig med. OK-mærket er medlemmernes sikkerhed for, at de har valgt en fagforening, der indgår overenskomster og kender deres fag og deres branche. Tilsammen er 1,5 mio. danskere medlem af en OK-mærket fagforening.

 

Andelen af danske lønmodtagere, der er medlem i en fagforening, er stadig meget høj i Danmark sammenlignet med i andre lande. Og den seneste store undersøgelse om lønmodtagernes værdier viser, at også unge i stigende grad bakker op om fagforeningerne og fællesskaber med ansvar.