FOAs medlemmer er hverdagens eksperter i velfærd. De passer børn, plejer patienter på hospitaler og plejehjem, slukker brande, køre busser, gør rent og laver mad på sygehuse, skoler og kaserne, og meget andet. Kort sagt løser de vigtige velfærdsopgaver, som gør det muligt for andre danskere at klare dagen. Medlemmerne arbejder ud fra værdier som social ansvarlighed, ligeværdighed, retfærdighed og menneskelighed. De tager sig af samfundets svageste og gør hverdagen lettere for mennesker, der lider af sygdom eller ensomhed.

 

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund med 182.000 medlemmer. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner, men forbundet organiserer også privatansatte. Og FOA mener, at der lige nu er mere brug for et stærkt fællesskab end nogensinde. Forbundet oplever nemlig, at det bliver sværere og sværere for medlemmerne at løse arbejdsopgaverne så godt, som de gerne ville. De løber hurtigere, end de egentlig har kræfter til, fordi færre og færre skal løse stadigt flere og stadigt mere komplekse opgaver.

Som fagligt fællesskab kæmper FOA for, at medlemmerne kan skabe et sundt arbejdsliv – uanset om de er ansat i en kommune, region, staten eller en privat virksomhed. FOA ønsker, at medlemmernes faglighed bliver mødt med anerkendelse, og at deres arbejdsglæde kan udfolde sig inden for forsvarlige arbejdsbetingelser. FOAs mål er at være medlemmernes handlekraftige, inspirerende og hjælpsomme fællesskab. FOA har opstillet fire overordnede mål, som forbundet vil kæmpe for i de næste tre år: Et fagligt forsvarligt arbejdsmiljø. En løn, der afspejler arbejdets værdi og faglighed.  Arbejdspladser med trygge og fagligt stærke FOA-

medlemmer. Og et fællesskab, alle FOA-medlemmer kan mærke.