Dansk Arbejdsgiverforening, DA, præsenterer arbejdsgivernes synspunkter over for Folketinget, regeringen og fagforeningerne.

DA er hovedorganisation for 14 arbejdsgiverforeninger på det private arbejdsmarked. Mere end 24.000 virksomheder inden for bl.a. industri, handel, transport, service og byggeri er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer. DA’s formål er at koordinere overenskomstforhandlingerne og påvirke de politiske beslutningsprocesser, så virksomhedernes konkurrencekraft er størst mulig. DA forhandler Hovedaftalen og samarbejdsaftalen direkte med LO, mens de almindelige overenskomster forhandles direkte mellem medlemsorganisationerne og deres modparter. Kerneområderne for DA er at støtte virksomhedernes interesser inden for arbejdskraft, uddannelse, arbejdsmiljø og ansættelsesret samt arbejdsretlig bistand og overenskomstkoordinering.

 

DA blev stiftet som Arbejdsgiverforeningen af 1896. I 1919 fik organisationen det navn, den har i dag. DA arbejder for, at virksomhedernes konkurrencekraft og adgang til kvalificeret arbejdskraft er størst mulig. Det skal kunne betale sig at arbejde, mener DA, og velfærdsordninger skal indrettes, så de understøtter dette. Uddannelse skal også kunne betale sig, og både virksomheder og medarbejdere har en interesse i at udvikle medarbejdernes kompetencer igennem hele arbejdslivet, mener organisationen.

 

DA synes, at flere indvandrere skal i arbejde. Det kræver en bedre integration, og at flere indvandrere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig skal der være bedre muligheder for at velkvalificerede mennesker, der bor uden for EU, kan komme til Danmark for at arbejde.