Det er vigtigt at have det godt på sit arbejde, så man kan holde sig sund og rask hele arbejdslivet. Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Hvert år er der 20.000 mennesker, der får anmeldt en sygdom på grund af arbejdet. Og der er 40.000 mennesker der får anmeldt en ulykke på grund af arbejdet. Som rådgivere hjælper vi arbejdspladser med at forebygge skader og skabe trivsel, god ledelse og godt samarbejde.

 

I Danmark er der fem organisationer, som i 2017 har lavet en aftale om at samarbejde for et forbedre arbejdsmiljøet. Dette samarbejde hedder i AM-PRO. Vi – Arbejdsmiljørådgiverne - er en af disse fem organisationer. Arbejdsmiljørådgiverne er en såkaldt brancheforening. Det betyder, at vore medlemmer er virksomheder med fagpersoner, som arbejder professionelt for at forbedre arbejdsmiljøet.

 

Hvert år holder Arbejdsmiljørådgiverne en stor landskonference, hvor fagfolk med viden om arbejdsmiljø mødes. Her diskuterer vi, hvordan vi kan gøre mere af det, som virker – og hvordan vi får det, som ikke virker til at virke. Vi holder også kurser, hvor fagfolk kan lære mere om den nyeste viden om arbejdsmiljø. Og i det daglige – året rundt – arbejder foreningen for, at vore medlemmers ekspertise og kompetencer anvendes i større omfang i arbejdet for et godt arbejdsmiljø.

 

Et godt arbejdsmiljø kommer mange til gode – både ledere og medarbejdere. Når man trives på sit job, bliver man bl.a. bedre til at arbejde sammen. Når man har det godt, er man heller ikke så tit syg. Det er ikke kun godt for virksomheden. Det er godt for hele samfundet. Vi bliver mere glade – også derhjemme – og så sparer vi penge til fx sygedagpenge og lægehjælp.

 

På den måde er Arbejdsmiljørådgiverne en vigtig brik i et demokratisk samfund.