3F, Fagligt Fælles Forbund, er Danmarks største fagforbund. Det er også et af de yngste, selvom det har rødder langt tilbage i historien. 3F er nemlig et ægteskab mellem kvindelige og mandlige medlemmer i to store, gamle forbund.

 

Specialarbejderforbundet, SiD, blev stiftet i 1897 under navnet Dansk Arbejdsmands Forbund. Det var de ufaglærtes fagforbund, og kvinder havde ingen adgang.  Mændene frygtede nemlig, at kvinderne ville virke som løntrykkere, hvis de fik adgang til deres arbejdsområder.

 

Kvinderne som jo også havde brug for at tjene penge, stiftede i stedet deres egne fagforeninger rundet i landet. I 1901 gik de sammen i et fælles forbund for ufaglærte kvinder, Kvindeligt Arbejderforbund, KAD. Og først fra 1915 havde kvinder tillige stemmeret.

 

Som det eneste forbund i verden bestod KAD i hele sin levetid altid kun af kvinder. Omvendt kom der i 1950’erne og 1960’erne så mange kvindelige jord- og betonarbejdere, kranførere og buschauffører, at mændene i SiD i 1971 åbnede døren for kvinders adgang.

 

Samarbejdet mellem de to forbund udviklede sig løbende, i takt med at arbejdsmarkedet i Danmark forandredes hurtigt. Op igennem 1990'erne nærmede de sig for alvor hinanden. Nye udfordringer til fagbevægelsens medlemmer betød, at de begyndte at snakke om en fusion.

 

Det blev en realitet i 2004, hvor først begge forbunds kongresser, og derefter klare flertal blandt hvert forbunds menige medlemmer, sagde ja til en fusion.

 

1. januar 2005 blev Sid og KAD opløst og afløst af 3F, og i de kommende år voksede det nye forbund, da først RestaurationsBranchens Forbund og senere Træ-Industri-Byg sluttede sig til.  3F har i dag 290.000 medlemmer, og godt hver fjerde er en kvinde. I dag er 3F et forbund der organiserer medlemmer i mange fag og brancher. 3F dækker 56 erhvervsuddannelser i Danmark.

 

For 3F er det bl.a. vigtigt, at vi i Danmark fortsætter med at forme og udvikle vort solidariske og demokratiske velfærdssamfund. Det vil ikke mindst sige et højt socialt niveau, samt afskaffelse af den sociale og kønsmæssige ulighed.