Et godt arbejdsmiljø betyder, at vi har det godt, når vi er på arbejde. Det handler om, at vi ikke kommer til skade på grund af vores job, at vi har det godt med vores kolleger, at vi arbejder i gode lokaler uden støj, og mange andre fysiske, psykiske og sociale ting. Et godt arbejdsmiljø giver glade medarbejdere. Et dårligt arbejdsmiljø kan betyde, at vi bliver syge af at gå på arbejde.

 

Folketinget laver love om, hvordan arbejdsmiljøet skal være på de danske arbejdspladser. Arbejdstilsynet tager rundt og tjekker, at reglerne bliver overholdt. Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø vejleder og informerer arbejdspladserne om, hvordan de kan arbejde med arbejdsmiljøet i det daglige. I Arbejdsmiljørådet taler repræsentanter for arbejdsgivere og medarbejdere med hinanden om, hvordan arbejdsmiljøet i Danmark kan gøres endnu bedre.

 

Arbejdsmiljørådet giver beskæftigelsesministeren gode råd om arbejdsmiljøet. Det betyder, at Arbejdsmiljørådet fx sender forslag til ministeren om, hvordan love og regler kan forbedres. Arbejdsmiljørådets styrke er, at man tager højde både for arbejdsgiverenes og for medarbejdernes interesser og behov. Det har stor betydning for, hvordan reglerne kommer til at fungere på arbejdspladserne.

 

For eksempel blev man for nylig opmærksom på, at nogle får eksem, når de arbejder med et stof, der hedder epoxy. Det bruger man blandt andet, når man laver vinger til vindmøller. Ministeren bad Arbejdsmiljørådet se på, hvordan man kan forhindre, at dem der arbejder med epoxy, bliver syge. Arbejdsmiljørådet besøgte en vindmøllefabrik og snakkede med læger og forskere og blev derefter enige om 18 gode råd, som blev sendt til beskæftigelsesministeren, og som ministeren efterfølgende har bakket op om.