Det nordiske pensionsselskab Skandia har givet mennesker tryghed og økonomisk sikkerhed i mere end 160 år og har været en af pionererne inden for virksomheders sociale ansvar i Danmark.

 

For små 20 år siden etablerede Skandia Idéer for livet Fonden med det formål at gøre det nemmere at have det svært i Danmark. Målet er nemlig at hjælpe udsatte børn og unge til et bedre liv.

 Fonden hjælper ildsjæle, som har børn og unge som deres hjertesag, og i løbet af sin foreløbige historie har fonden støttet over 500 projekter med i alt fire en halv millioner kroner. Bøger til lektiecaféer, udflugter for børn af indsatte, nye telte og fodbolde samt særlige aktiviteter for nydanske piger er blot få af de mange sager, som fonden har støttet.

 Spoler man tilbage til begyndelsen, var Natteravnene det allerførste projekt, som Skandia etablerede i Danmark i 1998. Skandia drev Natteravnene i den første, svære opstartsperiode, hvor de første frivillige blev sendt ud i det danske natteliv for at passe på børn og unge. I dag er Natteravnene en landsdækkende succes med 7.000 frivillige i 260 foreninger.

 I 2007 oprettede Skandia Idéer for livet Ambassadørerne, der giver virksomhedens medarbejdere mulighed for at lave frivilligt arbejde i arbejdstiden og bruge deres tid og kompetencer på en sag, de brænder for. Det gør hver tredje medarbejder i Skandia i dag.

Siden 2008 har Skandia delt sine erfaringer med frivilligt arbejde med omverdenen – blandt andet gennem en drejebog med viden og inspiration, som hjælper andre virksomheder med at tage et socialt ansvar.

 Skandia er i dag en af frontløberne inden for social ansvarlighed og har i de forløbne år været med til at udvikle området ved hele tiden at tænke i nye baner.

 Det sidste nye tiltag er, at Skandia siden 2014 har hjulpet danske kommuner med at vise de samfundsøkonomiske gevinster ved sociale indsatser, til gavn for dem der har allermest brug for det.