Foreningen Det Sociale Netværk arbejder for at være en stærk stemme og skabe bedre vilkår for psykisk sårbare og deres pårørende.

 

Foreningen ønsker, at samfundet i stigende grad accepterer og inkluderer psykisk sårbare. Dens overordnede mål er at sætte mennesket i centrum. De ønsker at være med til at fjerne tabuer og fordomme på social- og psykiatriområdet. Dermed håber de at skabe grundlaget for ny, bedre og mere sammenhængende indsats for samfundets udsatte og psykisk sårbare.

 

Foreningen Det Sociale Netværk har etableret en række initiativer og projekter. Det mest kendte er headspace -  er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 og 15 år. Siden starten i 2013 er headspace vokset fra 6 til 15 centre landet over. Her får børn og unge nogen at tale med, inden deres bekymringer og problemer bliver så store, at det udvikler sig til psykisk sårbarhed.

 

Foreningen arbejder med sine projekter ud fra en ide om, at andres erfaringer kan bruges aktivt. Hvis unge fx møder andre unge, så kan det at møde en anden, der har stået i samme situation, være med til at tænde håbet og skabe troen på, at man kan få det bedre. Endelig har en lang række af projekterne fokus på den forebyggende tidlige indsats. Hvis man når de unge, inden de psykiske problemer har udviklet sig til en behandlingskrævende sygdom, har hvert enkelt menneske mulighed for at holde sig på det rette spor i livet.