Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som hjælper udsatte mennesker, hjemløse, misbrugere og deres børn.

 Blå Kors forebygger og behandler afhængighed af alkohol og andre rusmidler og hjælper socialt udsatte. Organisationen vil være de socialt udsattes talerør og samfundets vigtigste partner i kampen mod misbrug. De vil sætte den danske alkohol- og rusmiddelkultur på dagsordenen, fordi de ønsker et samfund uden misbrug af alkohol og andre rusmidler og uden socialt udsatte.

 

Blå Kors arbejder ud fra et kristent menneskesyn. Den har - ud over sine 460 ansatte - omkring 2400 frivillige og 1600 medlemmer. Alle bidrager de til at hjælpe udsatte mennesker og forebygge alkoholproblemer og give mere livskvalitet til udsatte og misbrugere samt deres familier.

 

Blå Kors driver blandt meget andet et behandlingscenter, fem børnestøttecentre, telefonrådgivning, syv forsorgshjem, 11 sommerlejre for udsatte børn og unge, et behandlingshjem for unge hashmisbrugere og ti væresteder.

 

Blå Kors blev grundlagt i 1877 i Schweiz af præsten Louis-Lucien Rochat, som med Guds ord og nærvær ville hjælpe mennesker med alkoholproblemer og deres familier. I Danmark blev Blå Kors stiftet i 1895 af biblioteksassistenten Hans Ostenfeld. Dengang var afholdenhed midlet, næst efter Guds ord, til at hjælpe og redde mennesker, der var kommet i nød på grund af alkohol.

 

I nyere tid har Blå Kors været med til at sætte fokus på, at det ikke kun er alkohol- og stofmisbrugeren, der skal hjælpes, men at børnene og familien også har brug for støtte og behandling til at bearbejde traumatiske oplevelser, til at lære at fungere som familie og ikke mindst for at fore-bygge, at børnene selv ender i misbrug som voksne.