Da Folketinget i 2007 vedtog en reform, som nedlagde de hidtidige 14 amter, fik Danmark i stedet fem nye regioner. Regionernes hovedopgave er at styre vores sundhedsvæsen og flere sociale institutioner, men de har også en række andre vigtige opgaver: de har ansvaret for bl.a. at udvikle erhverv, uddannelse og kultur, natur og miljø og kollektiv trafik.

 

Regionerne har dannet Danske Regioner – en interesseorganisation, der sørger for at varetage de fem regioners fælles interesser og indgå aftaler på deres vegne, fx med regeringen, andre organisationer m.fl.. Overordnet set arbejder Danske Regioner for at understøtte og udvikle det regionale demokrati. Det gælder blandt andet i forhold til at sikre de økonomiske rammer samt at støtte regionerne, så de har bedst mulige vilkår for at løse deres opgaver.

 

Regionernes vigtigste opgave er som sagt at styre og administrere det danske sundhedsvæsen. En del af det er også den psykiatriske behandling på psykiatriske hospitaler, centre og afdelinger, og for distriktspsykiatri. Samtidig har regionerne ansvaret for at drive og udvikle en række institutioner for udsatte grupper og mennesker med særlige behov.

 

En af Danske Regioners visioner er, at man som patient i det danske sundhedsvæsen skal have indflydelse på sin behandling. Regionerne ønsker, at borgerne er med til at planlægge deres behandling.  Patienterne vil have et overblik over, hvad der skal ske. De ønsker en bestemt læge, der hele vejen igennem har ansvaret for deres behandling. Og de ønsker, at pårørende eller frivillige kan spille en central rolle, hvis der er brug for det. Alt det er noget, som regionerne arbejder for nu og i fremtiden.