Amnesty International er en verdensomspændende organisation, der arbejder for alle menneskers lige adgang til grundlæggende menneskerettigheder. Amnesty blev stiftet i London i 1961, og den danske afdeling blev oprettet tre år senere.

 

Grundlaget for Amnestys arbejde er FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, der opstiller 30 rettigheder, som alle borgere i verden skal nyde godt af – fra adgang til retfærdige retssager, uddannelse, sundhed og asyl til forbud mod diskrimination, tortur og dødsstraf. Verdenserklæringen blev udarbejdet i 1948 i kølvandet på de to verdenskrige og skabte håb om en fremtid fri for de overgreb og krænkelser, som verden netop havde oplevet.

 

Amnesty er uafhængig af økonomiske, politiske og religiøse interesser. Vi modtager ikke statsstøtte, men er finansieret af de syv millioner medlemmer og støtter over hele verden, som bakker op om vores arbejde. De 85.000 er danske.

 

Som global bevægelse handler en stor del af vores aktivisme om at hjælpe mennesker, der bliver undertrykt eller uretfærdigt fængslet. Gennem hasteaktioner sender hundredtusindvis af medlemmer appeller til myndighederne om at ændre en afgørelse, løslade en fange eller sikre retfærdighed. Vores historie viser, at det gør en forskel.

 

Amnesty skaber opmærksomhed om de uretfærdigheder, der finder sted i verden. Vi kæmper for retssikkerhed, for retten til at tænke og tale frit, for retten til at bestemme over egen krop, for en international straffedomstol for krigsforbrydere, for en våbenhandelstraktat, der forhindrer salg af våben til lande, der bruger dem mod civile, og for beskyttelse af flygtninge. Og vi arbejder imod dødsstraf, overvågning og magtmisbrug.

 

Amnesty International modtog Nobels Fredspris i 1977. 40 år senere fortsætter vi indsatsen for at dokumentere overgreb og brud på menneskerettighederne. Vi mener, at alle skal behandles ordentligt – og vi forsvarer dem, der ikke bliver det. Vi ønsker lige rettigheder for alle og frihed til at være den, du er.