Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) er sekretariat for to organisationer: DEG - Lederne og DEG - Bestyrelserne. De to foreningerne arbejder mod et fælles mål: at skabe bedst mulige forhold for de erhvervsrettede uddannelser

 DEG-Bestyrelserne er interesseorganisation for bestyrelserne på de danske erhvervsskoler. DEG-Lederne er interesseorganisation for lederne af de danske erhvervsskoler.

 DEG mener, at de danske erhvervsskoler leverer verdens bedste erhvervsrettede uddannelser. Og sådan skal det også være i fremtiden.

 Erhvervsskolerne udbyder erhvervsuddannelser, merkantile studentereksamener, tekniske studentereksamener og voksen- og erhvervsuddannelserne og flere af skolerne udbyder også 10. klasse, hf og stx.

 

Erhvervsuddannelserne er som udgangspunkt ungdomsuddannelser, hvor eleverne kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. I praksis er mange elever dog ældre, når de går i gang med en erhvervsuddannelse. I forlængelse af erhvervsuddannelsesreformen er det en politisk målsætning, at langt flere vælger en erhvervsuddannelse som deres første ungdomsuddannelse umiddelbart efter folkeskolen.

 Der er 107 erhvervsuddannelser, som alle består af grundforløb og hovedforløb, hvor hovedforløbet er praktik enten i en virksomhed eller i et praktikcenter med indlagte skoleperioder undervejs. Hovedforløbet har forskellig længde afhængig af uddannelse.

 Det danske samfund har store forventninger til fremtidens arbejdskraft og uddannelsernes kvalitet. Erhvervsskolerne bakker op om ambitionerne og målsætningerne.
 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier vil helst tale kvalitet, fremdrift og visioner, men er også nødt til at tale økonomi, for der skal også investeres i digitalisering og i nye samarbejder med folkeskolen om at øge kendskabet til skolernes uddannelser. Skolerne ønsker at bidrage konstruktivt til, at skolernes administrative arbejdsgange, it-håndtering, pædagogiske læringsværktøjer mv. bliver så rationelle som mulig. Vi vil nemlig hellere bruge pengene på uddannelsernes kvalitet.