Helt tilbage i 1851 blev Danmarks første efterskole grundlagt i Ryslinge på Fyn. I dag finder der omkring 250 efterskoler i Danmark.  Det er en unik dansk skoleform, hvor unge mellem 14 og 18 år kan tage et eller flere af de sidste år af grundskolen.

 

En efterskole er en kostskole, hvor du bor, spiser og går i skole. Der er mange efterskoler at vælge imellem, og de er meget forskellige i værdigrundlag og fagtilbud. Nogle efterskoler lægger stor vægt på specielle fag som musik, teater, idræt eller friluftsliv, og andre skoler bygger på et særligt livssyn. Her er også – ligesom den første fra 1851 - grundtvigske efterskoler, som ofte har det til fælles, at de holder morgensang og fællestimer med fortælling.

 

Uanset hvad de lægger vægt på, har alle efterskolerne det til fælles, at de tager sig af både de unges faglige og personlige udvikling og ruster dem til fremtidige uddannelses- og karrierevalg. På hver sin måde løfter skolerne et stort socialt ansvar i forhold til at danne og uddanne unge med vidt forskellige forudsætninger, mål og ambitioner.

 

De danske efterskoler er samlet i Efterskoleforeningen. Foreningen arbejder for, at efterskolerne er med til at danne og uddanne unge til livsduelige og demokratiske medborgere, og at efterskolerne bidrager aktivt i samfundet.

 Foreningen ønsker også, at alle unge har mulighed for at vælge efterskole. 28.000 elever går hvert år på efterskole. Men nogle grupper af unge danskere ikke har samme forudsætninger for at vælge efterskole som andre. Det gælder især unge fra familier med lave indkomster, socialt udsatte unge, unge med særlige udfordringer og unge fra minoritetsgrupper.

 

Efterskoleforeningen arbejder på at skolerne bliver mere tilgængelige for dem. Foreningen støtter varmt politikernes mål om, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Og efterskolerne er stolte af, at de er med til at sørge for for det: mere end ni ud af ti afgangselever fra efterskolerne vælger en ungdomsuddannelse. Især for eleverne på erhvervsuddannelserne har det haft positiv betydning, at de har gået i 10. klasse på efterskole.