Det Frie Forskningsråd investerer i forskning, der er baseret på forskernes egne idéer. Formålet med rådet er at hjælpe de mest originale idéer og initiativer godt på vej. Hvert år giver Det Frie Forskningsråd omkring 400 bevillinger til forskningsprojekter for et samlet beløb på næsten én milliard kroner. For at sikre, at pengene går til de absolut bedste forskningsprojekter, udbydes de i fri national konkurrence uden krav om, at de skal være inden for et bestemt tema. Kun de mest visionære idéer får del i milliarden.

 

Rådet arbejder hele tiden på at sikre de bedste vilkår for den frie, nysgerrighedsdrevne forskning i Danmark. Rådet understøtter forskernes mulighed for at forfølge gode idéer og giver plads til, at forskningen pludselig kan tage uventede drejninger. Når Det Europæiske Forskningsråd uddeler bevillinger til danske forskere, så er flertallet af dem allerede blevet støttet af Det Frie Forskningsråd. Det tager rådet som et tegn på, at det er lykkedes dem at spotte originale projekter af høj videnskabelig kvalitet.

 

Dette er forskning, som gør en forskel i samfundet. Mange bevillinger fra Det Frie Forskningsråd har ført til udviklingen af innovative nye produkter og teknologier. Rådet har inden for de seneste år fx støttet en forsker i at finde en erstatning for røde bloglegemer. Det kan redde mange menneskeliv i fremtiden, hvor der vil være alvorlig mangel på donorblod ved katastrofer og ulykker. En anden forsker får penge fra rådet til sit arbejde med at erstatte plastik med et meget mere miljøvenligt materiale, der laves af sukkeret i roer.