Danske Skoleelever (DSE) er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation for skoleelever i Danmark. Organisationens formål er at skabe 'Det gode skoleliv' gennem en organisation 'Af og for elever'. DSE varetager elevernes interesser over for politikere, presse og interessenter på skoleområdet.

 

Hos DSE er det eleverne, der gennem det repræsentative demokrati bestemmer, hvad organisationen skal arbejde med og have fokus på. Det sker hvert år på to stormøder, generalforsamlingen i foråret og Landskonferencen i efteråret, hvor elever fra hele landet samles og sætter retningen for organisationen. DSE ledes af en bestyrelse bestående af grundskoleelever fra hele landet. Herudover har DSE et sekretariat bestående af professionelle ansatte og ca. 20 sekretariatsfrivillige. De frivillige er unge, der lige blevet færdige med 9. klasse, har valgt at tage et år ud af kalenderen for at arbejde fuldtid for DSE.

 

DSE kæmper for at sikre det gode skoleliv til alle elever i danske grundskoler – det vil sige alle folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler. For at bidrage til et godt skoleliv for alle, udbyder DSE en lang række tilbud til elever, elevråd, lærere, skoler og kommuner. Disse tilbud favner bredt; fra forskellige kurser og aktiviteter, til stormøder og diverse materialer og bøger. I de seneste år har vi blandt arbejdet med projekter omhandlende inklusion af elever med handicap, uddannelse af lærere og elever i øget elevinddragelse og fokus på faglig stolthed gennem DM i Fagene. Herudover driver DSE rådgivningstjenesten Elevtelefonen, hvor elever kan få anonym rådgivning om skolerelaterede emner.  I vores kamp for det gode skoleliv knytter vi os ikke til bestemte partiers politik, men samarbejder med alle politiske partier for at sikre de bedste vilkår ude på skolerne.

 

DSE's historie går helt tilbage til ungdomsoprøret i 1960'erne. Dengang begyndte langt flere elever at gå længere tid i skole, og tidens ånd var demokrati og samtale. Elevrådene udsprang af denne ånd, og i 1969 resulterede det i oprettelsen af den første elevorganisation på landsplan - Landsorganisationen af Elever (LOE). Organisationens storhedstid var 1970'erne, hvor der blev samlet titusindvis af elever til demonstrationer for bedre skoler. I 1985 blev organisationen splittet i to på grund af politiske uenigheder. Splittelsen varede ved op gennem 1990'erne, hvor Danmarks Elev-Organisation (DEO) og Folkeskoleelevernes Landsorganisation (FLO) kæmpede om at blive elevernes repræsentant. Uenighederne og splittelsen varede ved indtil 2004 hvor DEO og FLO fusionerede, og dannede Danske Skoleelever. Siden 2004 har DSE udviklet sig markant - både organisatorisk og politisk. Antallet af medlemmer, deltagere på arrangementer, aktiviteter og aktive er mangedoblet, og der har været afholdt flere store kampagner. I 2017 har DSE 940 medlemsskoler.