Danske Professionshøjskoler er interesseorganisation for de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. De ni institutioner udbyder uddannelser på professionsbachelorniveau, som er en mellemlang videregående uddannelse.

 

De mest kendte uddannelser er nok lærer, pædagog, sygeplejerske, bygningskonstruktør, socialrådgiver, fysioterapeut og jordemoder, men sektoren uddanner også tegnsprogstolke, laboranter, journalister, natur - og kulturformidlere, bioanalytikere og lysdesignere. I alt over 70 forskellige uddannelser.

 

Som uddannet til en profession gør du en konkret forskel for mange mennesker. Du bliver taget imod af en jordemoder, passet af en pædagog og undervist af en lærer. Socialrådgiveren er klar til at hjælpe dig, hvis du får problemer som voksen, sygeplejersken er der, hvis du bliver syg, bygningskonstruktøren hjælper med at bygge dit hus og alt muligt andet, ingeniøren beregner og udvikler alt fra nye biler til computere, og journalisten sørger for nyheder i aviser, radio, tv og på nettet. Med andre ord: uddannelser til alle væsentlige begivenheder og ting i livet.

 

De ni institutioner uddanner til sammen over en tredjedel af alle som får en videregående uddannelse i Danmark. Uddannelserne bruges i både den offentlige og private sektor, og uddannelsesstederne er fordelt over hele landet. Derudover står institutionerne for efter- og videreuddannelse og forskning og udvikling inden for de professioner, de uddanner til.

Det sidste er vigtigt, da evnen til at kunne skabe, dele og omsætte ny viden til og i praksis er med til at sikre kvaliteten i uddannelserne. Det betyder, at dem, der uddannes, altid er opdaterede i forhold til det, de skal kunne, når de skal ud at arbejde i de mange væsentlige professioner, de kan uddanne sig til fra en af Danske Professionshøjskolers medlemsinstitutioner.