Det nationale videnscenter Dansk Center for Organdonation arbejder for, at flere mennesker med behov for et nyt organ får mulighed for at overleve. Centret er en offentlig organisation, som arbejder med organdonation fra afdøde på to fronter: På hospitalerne og i befolkningen.

En donor kan redde op til syv liv med sine organer. Bare én donor gør derfor en livsvigtig forskel for de over 400 danskere, der står på venteliste til et nyt organ. Samtidig er det kun et par hundrede danskere om året, som hjernedør og hermed får mulighed for at donere deres organer.

Derfor samarbejder centret med landets hospitaler, så vi netop opdager de få patienter, som er mulige organdonorer, når de kommer ind på hospitalet. Senest har centret udgivet en undersøgelse, som viser, hvordan hospitalerne gennem ændrede arbejdsgange kan øge antallet af organdonorer i Danmark betragteligt.

Videnscentret sikrer desuden kvalitet i donationsprocessen på hospitalerne og uddanner sundhedspersonalet i donorpleje og i at tale med pårørende om organdonation.

Centret arbejder også for at øge befolkningens viden om organdonation og hjælper danskerne til at tage stilling på et informeret grundlag. Her arbejder centret tæt sammen med landets patientforeninger, Sundhedsstyrelsen og et netværk af frivillige, der alle har haft organdonation tæt på livet.

Samarbejdet med hospitalerne og centrets indsamling af forskningsbaseret viden om organdonation sikrer samtidig, at befolkningen får aktuel og faktuel viden om organdonation.

80-90% af danskerne er positive overfor organdonation. Dog har kun 21% har registreret sig i Donorregisteret. Hvis man ikke selv tager stilling, er det familien, som skal tage beslutningen, hvis organdonation bliver aktuelt. Derfor er centrets hovedbudskab, at danskerne kan registrere deres holdning i Donorregistret og samtidig også fortælle deres pårørende, hvad de har besluttet.