AOF er en sammenslutning af i alt 100 aftenskoler, centre, daghøjskoler og sprogcentre i hele landet. Formålet er at sprede viden og forståelse om vores samfund og kultur, udbrede demokrati i Danmark, og gøre danskerne interesserede i at deltage aktivt i samfundet. Det sker med udgangspunkt i arbejderbevægelsens ideer, for AOF er nemlig dannet af LO, Socialdemokraterne, Det kooperative Fællesforbund og arbejderbevægelsens ungdomsorganisationer.

Disse formål udfylder AOF med folkeoplysning, kulturelle aktiviteter, grund-, efter- og videreuddannelse, og hjælp til den enkelte dansker med at leve op til kravene på arbejdsmarkedet.

Hver uge bliver tusindvis af danskere på AOF’s aftenskoler klogere på alt fra madlavning, Mellemøsten og maraton til spansk, spændingsromaner og skating. Samtidig modtager mange andre voksne danskere undervisning hos AOF, så de endelig lærer at læse, skrive eller regne ordentligt. Andre steder får indvandrere, flygtninge og udenlandske studerende danskundervisning. Og ordblinde er på kurser, så de får hjælp til at skrive og læse i deres hverdag.

En stor del af AOF’s uddannelsesaktiviteter er i dag målrettet erhvervslivet og arbejdspladser inden for den offentlige sektor. AOF underviser medarbejdere i intern kommunikation, kompetenceudvikling, sprog og it, så arbejdspladsen får et fagligt løft. Og AOF sætter også gang i ting, der hjælper sundhed og trivsel på vej på arbejdspladsen.

Uanset hvad man underviser i, så tager AOF udgangspunkt i den folkeoplysende tradition, hvor man møder borgeren i øjenhøjde.

AOF Danmark er landsforbund for landets AOF-centre og afdelinger. AOF Danmarks opgave er at udvikle og varetage AOF’s overordnede politiske interesser i en lang række råd, nævn og udvalg for at sikre de bedste rammebetingelser for AOF’s aktiviteter. Derudover koordinerer AOF Danmark en række landsdækkende indsatser og kampagner.