Socialpædagoger arbejder med mennesker, der har brug for særlig hjælp: Fx handicappede, mennesker med psykiske problemer, hjemløse, stofmisbrugere og børn og unge med store vanskeligheder. Det kan fx være børn, hvis forældre drikker så meget, at de ikke kan passe på deres børn. Eller unge, der er på vej ud i kriminalitet.

 

Socialpædagogers særlige evne er, at de kan skabe kontakt til andre mennesker og opbygge et godt forhold – det, der på fagsprog hedder en god relation. Når der først er en god relation, kan socialpædagogen hjælpe det andet menneske til at udvikle sig på en god måde og få et bedre liv. Hvis det fx er en ung, der har begået indbrud, kan socialpædagogen måske hjælpe ham eller hende til at få nogle nye venner og noget andet at bruge sin tid på. Hvis det er et menneske med et handicap, kan socialpædagogen måske hjælpe ham eller hende med at få en kæreste eller lave aktiviteter i fritiden og på den måde få en bedre hverdag.

I Danmark er over 39.000 socialpædagoger samlet i deres fagforening, som hedder Socialpædagogerne.

 

 Socialpædagogernes vision handler om, at vi skal tage hånd om de mennesker, der har særlige behov – og støtte dem i at få et godt liv. Det har Danmark også forpligtet sig til at gøre, fordi vi har skrevet under på FN’s konventioner om rettigheder for handicappede og for børn. Selv om Socialpædagogerne på mange måder mener, at Danmark allerede gør det godt i dag, mener de også, at vi som samfund kan gøre det endnu bedre.

 

Socialpædagogerne har lagt sig fast på nogle områder, som de gerne vil arbejde med i de kommende år. De vil bl.a. hjælpe mennesker med at skabe venskaber og kontakter med andre, hvis de har svært ved at gøre det uden støtte. For de mener, at vi alle har brug for mennesker, der holder af os, og som vi betyder noget for i hverdagen.