KL – Kommunernes Landsforening – arbejder for, at vi i bevarer og udvikler vores stærke lokale demokrati. Danmark har 98 kommuner, og de træffer beslutninger om velfærd, der er tæt på den enkelte dansker: folkeskole, ældrepleje, børnehaver, integration, job, kultur og fritid.

 

Hver kommune ledes af en kommunalbestyrelse, der vælges af kommunens borgere hvert fjerde år, og som består af almindelige borgere, der arbejder med det lokale demokrati i deres fritid.

 

KL er interesse- og medlemsorganisation for kommunerne, og deres formål er at forhandle med politikerne på Christiansborg om kommunernes økonomi, og at være med til at sikre kommunerne de bedste muligheder for at løse deres opgaver.

 

KL kommer også med rådgivning og information til både politikerne i kommunalbestyrelserne og embedsfolkene i forvaltningerne. KL udsender løbende vejledninger, inspirationskataloger, pjecer og publikationer med opdateret og relevant information om aktuelle kommunalpolitiske emner. Derudover yder KL’s sekretariat rådgivning til kommunerne om fx implementering af nye love og regler, juridiske spørgsmål og meget andet.

 

KL har inddelt en debat om, hvordan Danmarks lokale demokrati skal udvikle sig i fremtiden. Vi har et stærkt lokalt styre, men det skal hele tiden udvikle sig, så kommunerne også er rustet til at klare kommende udfordringer.

 

KL’s næsten 400 medarbejdere har en politisk ledelse, og pladserne i de forskellige politiske organer bliver fordelt på baggrund af resultatet ved det seneste kommunalvalg. Fx er alle landets 98 borgmestre blandt medlemmerne af repræsentantskabet, hvor de rådgiver KL’s bestyrelse.