Danmarks 98 kommuner har alle et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet arbejder for at sikre de bedste betingelser for ældre bosat i kommunen. Hver gang, kommunalbestyrelsen skal beslutte et nyt tiltag, som vedrører ældre borgere, forelægges forslaget for ældrerådet, som udtaler sig.

 

I det enkelte ældreråd har rådets medlemmer gode drøftelser om, hvordan ældre i kommunen får et godt liv. Rådene arbejder f.eks. for bedre sundhed for alle ældre, for at skrøbelige ældre på plejehjem får en god omsorg og pleje, for at ældre der er afhængig af mad fra kommunen får en god og veltillavet mad, for at skrøbelige ældre ikke genindlægges på sygehus uden grund og meget mere.

 

Ældrerådet arbejder for at ældre ikke er ensomme, men har mulighed for en god og aktiv alderdom. F.eks. at der i kommunen er tilbud om sociale og kulturelle aktiviteter som kan nås også selv om de ikke har bil. Og meget mere.

 

Enhver borger der er fyldt 60 år og bosat i kommunen, kan stemme og stille op til ældrerådet. I nogle kommuner kalder ældrerådet sig for seniorråd.

 

De 98 ældreråd har dannet landsorganisationen DANSKE ÆLDRERÅD. Landsorganisationen støtter rådene i deres arbejde bl.a. ved at hjælpe rådene med at forstå ny lovgivning og danne netværk hen over over kommunegrænserne. Landsorganisationen DANSKE ÆLDRERÅD indbyder til ældrepolitiske konferencer og temadage, samt taler med en høj og samlet national stemme over for politikerne på Christiansborg, i Kommunernes Landsforening og andre steder.

 

DANSKE ÆLDRERÅD er en relativ ny organisation – den blev stiftet i 1999 – men den har allerede opnået stor hæder: I 2014 modtog DANSKE ÆLDRERÅD i FN-bygningen i New York - førsteprisen i en international konkurrence. Ældrerådene blev hædret for verdens bedste offentlige initiativ til borgerinddragelse. Prisen blev overrakt af daværende statsminister Helle Thorning Schmidt.