Danske Gymnasier er interesseorganisation for de almene gymnasier og toårige hf-uddannelser i Danmark. Den varetager gymnasiernes uddannelsespolitiske interesser overfor bl.a. politikere og myndigheder. Målet er at sikre, at de almene gymnasier får de bedst mulige vilkår.

Foreningen arbejder også for at fastholde sammenhængskraften blandt dens skoler og styrke deres samarbejde. Den vil sørge for, at skolerne bliver endnu bedre til at dele erfaringer med hinanden, og at de sammen videreudvikler kvaliteten og relevansen af deres udbud af uddannelser.

Danske Gymnasiers mission er at placere stx og hf centralt i et stærkt og sammenhængende uddannelsessystem, som uddanner alle unge med kompetencer, der matcher fremtidens kompetencebehov og dermed sikrer Danmarks fortsatte position som et konkurrencedygtigt samfund.

 Organisationen har en vision om, at alle unge, der kan og vil, skal have muligheden for at tage en uddannelse på et alment gymnasium. Danmark skal have et tidssvarende gymnasium af høj kvalitet og relevans, og udbuddet af ungdomsuddannelser skal være stærkt og varieret i hele landet, siger de.

Danske Gymnasier repræsenterer medlemsskolernes ledelser. Organisationen råder dermed over en anselig faglig og pædagogisk viden og ekspertise. Denne ekspertise er nødvendig for, at man kan være i løbende dialog med politikere og medier.