Uddannelse udvikler kritisk dannelse hos den enkelte, men det skaber også et fællesskab af demokratiske samfundsborgere. Gennem de sidste årtier har uddannelse udviklet sig fra at være et privilegium for de få til at blive en rettighed for de mange. Men kampen slutter ikke der.

 

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at vores uddannelsessystem skal, både indholdsmæssigt og strukturelt, kunne udvikles, sådan at flere får en forståelse og et ejerskab over dem selv og deres skolegang. Sådan styrker vi alle borgere uanset sociale, økonomiske og kulturelle forudsætninger og forhold.

 

Der skal være tid til den enkelte elev, pædagogisk frihed, virkelighedsrelevant undervisning, kreativitet, selvstændighedsgørelse og demokrati. Disse værdier skal gennemsyre hele vores uddannelsessystem.

 

Skolens, såvel som Danmarks, fremtid sikres og styrkes ved, at unge ikke kun møder et demokrati, men også lærer at deltage i et. Derfor tror vi på elevråd som demokratiske samlingspunkter, hvor elever debatterer deres hverdag. Sådan kan de forandre deres egne liv, deres skole, og deres samfund i en mere åben retning, hvor endnu flere kan vokse og udvikles.